Gwarancja Adaptacji na szkła progresywne
 
Gwarancja adaptacji jest procedurą umożliwiającą dokonanie korekcji szkieł progresywnych w czasie pierwszego miesiąca użytkowania. Finansowana jest przez producentów szkieł i realizowana w salonie optycznym, w którym zostały zamówione i wykonane okulary progresywne. Warunkiem rozpoczęcia procedury jest zgłoszenie przez użytkownika problemów z adaptacją w terminie nie krótszym niż 10 dni i nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty odebrania okularów. Efektem końcowym może być :
 • zmiana refrakcji (parametrów optycznych)
 • zmiana ustawienia szkieł w oprawce okularowej
 • zmiana konstrukcji szkieł progresywnych
 • wymiana na szkła dwuogniskowe
 • wymiana na dwie pary szkieł oddzielnie do dali i do bliży
Najczęstsze przyczyny problemów z adaptacją do szkieł progresywnych:
 • niewłaściwie dobrane parametry optyczne
 • niewłaściwe ustalenie położenie szkieł względem oczu
 • brak adaptacji do konstrukcji szkieł progresywnych
 • wady wzroku, które nie są wykrywane podczas standardowego badania refrakcji
 • choroby oczu i układu wzrokowego
 • choroby, które mogą wpływać na stabilność wzroku (cukrzyca, choroby endokrynologiczne, nadciśnienie itp.)
 • zaawansowany wiek
Problemy adaptacyjne mogą również wystąpić u osób, które już nosiły okulary progresywne, szczególnie gdy zmienione zostaną parametry optyczne oraz konstrukcja szkieł.
W przypadku wykonania dwóch par okularów progresywnych o tych samych parametrach optycznych mogą wystąpić różnice w odczuciach użytkownika. Wynikają one z dopuszczalnych tolerancji wykonana szkieł oraz montażu i nie stanowią przesłanki do gwarancji adaptacji.
 
Procedura gwarancji adaptacji jest dobrowolnie zaproponowane przez producentów, aby dać czas na przyzwyczajenie się do soczewek progresywnych i umożliwić ewentualna korektę. Nie wynika ona z żadnych przepisów prawnych ani praw Konsumenckich i nie jest postępowaniem reklamacyjnym. W związku z tym nie stanowi podstawy do zwrotu poniesionych kosztów przy zakupie okularów z soczewkami progresywnymi, ani zwrotu różnicy w cenie soczewek, gdyby okazało się, że w końcowym efekcie Klient wybierze soczewki o niższej cenie.
Nie stanowi także podstaw do zwrotu poniesionych kosztów dojazdów związanych z działaniami koniecznymi do ustalenia przyczyn niekomfortowego widzenia.
Także koszt wszelkich przesyłek (do i z naszej siedziby) związanych z gwarancją adaptacji pokrywa Kupujący.
 
Procedura gwarancji adaptacji wykonywana jest zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi przez producentów szkieł:
 
 
 
 
Adres:
ul. Marymoncka 63
01-802 Warszawa
 
Kontakt:
tel.
kom.
mail
info@salonoptyczny.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek
 
10:00 - 18:00

wtorek
środa
czwartek
piątek
Konto bankowe:
P.H.U. Zbigniew Jakubowicz ul. Marymoncka 63, 01-802 Warszawa
59 1140 2004 0000 3502 5832 3830